Kabiny Ekspozycji Środowiskowej (KEŚ)Kabiny Ekspozycji Środowiskowej (KEŚ) mają na celu osiągnięcie stabilnej i powtarzalnej ekspozycji na alergen w wysoce wystandaryzowanych parametrach środowiska, tj. temperatury, wilgotności, a przede wszystkim stężenia alergenów w powietrzu. Ilość pyłków roślin lub drobinek kurzu domowego w powietrzu podlega bowiem znacznym wahaniom lokalnym, sezonowym i dobowym. Wpływają na nią warunki środowiskowe, takie jak deszcz, temperatura, wilgotność i wiatr. Podobnie w przypadku alergenów roztoczy kurzu domowego, stężenia alergenu mogą różnić się w różnych domostwach. Użycie kabin ekspozycji środowiskowej (KEŚ) zapewnia wystandaryzowane, walidowane, dobrze zdefiniowane, stabilne i powtarzalne warunki ekspozycji na alergeny w wysoce wystandaryzowanych parametrach środowiska. Metoda ta jest bardzo przydatna w diagnostyce alergii.

Jako najdokładniejsza metoda diagnostyczna jest także niezbędna w ocenie skuteczności odczulania, ponieważ pozwala na oddzielenie efektu immunoterapii od stosowanego leczenia farmakologicznego oraz dostarcza obiektywne wyniki natężenia alergii w skali punktowej, odzwierciedlającej dokładnie nasilenie objawów po ekspozycji na alergen. Kabina Ekspozycji Środowiskowej (KEŚ) w "ALL-MED" Medyczny Instytut Badawczy została wystandaryzowana pod kątem stałych warunków środowiska (temperatura, wilgotność, stężenie CO2), ilości cząstek alergenów w 1 m3 i klinicznie walidowana dla mieszanki alergenowej pyłku traw, a także alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus. Obecnie są tu wykonywane rutynowe badania kliniczne i badania diagnostyczne z udziałem pacjentów uczulonych na pyłki traw lub roztocze kurzu domowego. Metoda ta została pozytywnie oceniona przez Komisję Bioetyczną przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej.  Godz. otwarcia punktu pobrań

  od poniedziałku do piątku
  pobranie materiału:7:30 - 11:00
  odbiór wyników:  7:30 - 12:00
   
  tel. +48 731 012 575
   
  Dostępne są pobrania krwi w soboty do godz. 11:30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
  Wizyty domowe z dojazdem do domu pacjenta (pobranie materiału do badań) również po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym

  WSPÓŁPRACA

  Gabinet rehabilitacji: